Historia

Elfsborgsfästning
Elfsborgs fästning fotograferad ur Erik Dahlbergs nationalverk Suecia Antiqua et Hodierna. 350 år senare återfinns Engelska Gymnasiet i bildens övre högra hörn.

 

Engelska Gymnasiet Göteborg är beläget i ett historiskt intressant område, med anor så långt tillbaka som 1200-talet. Runt 1260 uppfördes Elfsborgs fästning, senare även kallad Gamla Älvsborgs fästning, eftersom den nya kom att byggas i Götaälvs utlopp, på Kyrkogårdsholmen, under den senare delen av 1600-talet. Än idag finns det kvar rester till beskådande av den gamla fästningen. I leran runt gymnasiet finns rester av flera hundra år gamla fartyg, vilket har styrt hur man fått bygga i området. Från att ha varit det forna ”Göteborg” hamnade Klippan i utmarkerna när Göteborg grundades 1621. Under 1800-talet kom området att hysa namnkunniga industrier, som ett porterbryggeri, sockerbruk, mm. Idag en livaktig miljö med företag och ett kunskapscentrum, och ett rekreationsområde med vacker natur och kulturverksamheter. För den historieintresserade finns mycket att läsa och förundras över. Nedanstående länkar till Klippans historia rekommenderas.

Klippans historia (Morgan Lundberg)
Älvsborgs historia (källa Göteborgs Stad)
Bengans historiesidor

Skolan

Vår skola

Ditt gymnasieval handlar om ditt liv

Ordning och reda skapar trygghet både miljömässigt och studiemässigt. Detta är en av de grundpelare vi förlitar oss på för att du som student skall lyckas med dina studier.

Vårt samhälle blir allt mer influerat av det engelska språket. Vid högre studier kommer stora delar av litteraturen och undervisningen att vara på engelska. Detta innebär således att du som student vid ett studieförberedande program måste ges möjlighet att erhålla goda kunskaper i det engelska språket.

Detta innebär inte att den grundläggande undervisningen kommer att ske på engelska, utan på svenska. Den engelska fackkunskap du behöver inom respektive område kommer att ges som ett komplement, en berikande del, av kursen. Dessa inslag sker genom exempelvis kompletterande litteratur, engelskspråkiga arbetsmoment inom kursen och externa föreläsningar.

Engelska – Nyckeln till fortsatta studier vid högskola och universitet

Våra elever läser utökade kurser i engelska under sina år vid Engelska Gymnasiet Göteborg. Vi jobbar utifrån ett studieförberedande program där mantrat är sådant att arbetssätt och lektionsupplägg skall få dig, som student väl förberedd inför studietekniken och arbetssätten som används vid högskolor och universitet.

Studera hos oss i Göteborg