Internationella Engelska Skolan

Enligt Wikipedia:

Internationella Engelska Skolan (IES) är en svensk friskoleorganisation, startad 1993, med skolor runt om i Sverige. Dess huvudkontor ligger i anknytning till den lokala skolan i Täby.

Skolverksamheten

Internationella Engelska Skolan startades med ursprungligen en skola i Enskede 1993 av den i USA födda läraren i naturorienterande ämnen (NO) Barbara Bergström. Detta efter att hon sedan sin flytt till Sverige 1968 (och giftermål med den svenske journalisten Hans Bergström) undervisat i svenska skolor och känt frustration över bristande ledarskap och studiedisciplin. I IES bedrivs uppåt hälften av undervisningen på engelska med många lärare från engelskspråkiga länder. Inriktningen är internationell med formell disciplin och lärarna tilltalas med efternamn, till exempel Mr/Ms Svensson. Varje elev har sin egen speciella mentor bland lärarna och någon form av betyg eller analyssamtal förmedlas fyra gånger om året för att underlätta orienteringen för eleverna. Företaget har mött kritik för att ha förmedlat betyg även till elever i årskurs fyra.

Företaget

Skolan är Sveriges största fristående grundskoleverksamhet. Verksamhetsåret 2013/2014 går drygt 15 200 elever i Sverige i företagets 22 grundskolor i årskurserna 4-9 och den enda gymnasieskolan (Internationella Engelska Gymnasiet på Södermalm i Stockholm). Grundskolorna finns i Bromma, Borås, Enskede, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Hässelby, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlstad, Linköping, Lund, Nacka, Skärholmen, Sundsvall, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Från hösten 2014 förbereds en komplettering med skolor på upp till ytterligare åtta orter. Sedan 2011 erbjuds även engelska sommarskolor. Företaget har 2013/2014 omkring 1700 anställda.

Verksamheten bedrivs som aktiebolag med Barbara Bergström som ägare och arbetande styrelseordförande. 2012 sålde hon huvuddelen av verksamheten till det amerikanska TA Associates, en equityfond med starka anknytningar till universitet och forskning i USA och med kontor i London. VD för skolverksamheten är Ralph Riber (2013), med bakgrund från bl a Carema, Exportrådet Paris och Adacra.

Från och med höstterminen 2009 övertog Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Katarina Realskolas gamla lokaler (tidigare även hemvist för Teaterhögskolan i Stockholm) på Södermalm efter att tidigare ha legat i Enskede.